Frit valg af forsvarer

Du har ret til at få en forsvarsadvokat tilkaldt for at bistå dig, hvis du er mistænkt og skal til afhøring hos politiet, eller hvis du bliver sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet.

Du har ret til selv at vælge, hvem din forsvarsadvokat skal være. Du behøver med andre ord ikke at tage den forsvarer, som retten eller politiet tildeler dig. Det kan  f.eks. i forbindelse med et grundlovsforhør.

Hvis du selv vælger en forsvarsadvokat, koster han eller hun ikke flere penge end den advokat, som man får tildelt af retten. Alle forsvarsadvokater får salær efter nogle faste takster, som er fastsat af domstolene med udgangspunkt i en timepris på 1.965 kr. + moms.

Du kan se de vejledende takster her.

Hvis du vælger Casper Strandby som din forsvarer, vil han søge retten om beskikkelse. At en advokat beskikkes betyder, at statskassen garanterer salæret. Du vil derfor aldrig få en regning direkte fra Casper Strandby, da hans salær udbetales via statskassen. Dette gælder uanset om du bliver frifundet eller dømt.

Hvis du bliver frifundet, får du slet ingen udgifter til din forsvarsadvokat. Statskassen betaler nemlig alle omkostningerne til din forsvarsadvokat, hvis du frifindes.

Hvis du bliver fundet skyldig, vil du som oftest også blive dømt til at betale sagens omkostninger, som hovedsageligt er forsvarerens salær. Sagsomkostningerne kan dog også omfatte visse erklæringer, der er indhentet af politiet, f.eks. blodprøver i spiritussager. Det er politiet der opkræver sagsomkostningerne hos dig.