Forsvarsadvokat Casper Strandby

Strandby Advokatfirma ApS indehaves af advokat og forsvarer Casper Strandby. Advokat Casper Strandby er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos TRYG Forsikring A/S efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, som udøves af advokat Casper Strandby uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Casper Strandby er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk

Klager over advokater kan sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere på Advokatnævnets hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Casper Strandby, forsvarer, forsvarsadvokat, Esbjerg, Kolding, Ribe

Casper Strandby

Advokat

Tlf.: +45 81808000

Email: casper@strandbylaw.dk